Algemene voorwaarden

 • Alle goederen blijven eigendom van Rent-a-Party bvba.
 • De klant bevestigt dat hij/zij deze goederen in goede staat heeft ontvangen.
 • Zodra de gehuurde goederen de gebouwen van Rent-a-Party bvba verlaten, draagt de klant de verantwoordelijkheid voor deze goederen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij ze heeft ontvangen. Daarbij dient de klant de nodige zorg en verzekering te dragen om een veilige terugkeer van de goederen te waarborgen.
 • Zelfs in geval van overmacht blijft de klant verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen.
 • Levering: Betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving. Er vindt geen levering plaats als het volledige te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Rent-a-Party bvba.
 • Afhaling: Bij afhaling kunnen klanten betalen via Bancontact of cash op het kantoor of vooraf via overschrijving. Ook hier geldt dat er geen afhaling mogelijk is als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Rent-a-Party bvba.
 • Bij Rent-a-Party bvba gelden de volgende betalingsvoorwaarden:Zorg ervoor dat de betaling tijdig in orde is om een vlotte service te garanderen!
 • Klanten mogen goederen zelf ophalen en terugbrengen met een aanhangwagen, op voorwaarde dat deze aanhangwagen geschikt is om de goederen veilig vast te zetten, bescherming biedt tegen regen en andere weersomstandigheden, en zich in goede en schone staat bevindt. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren en een boete van 50% van de huurwaarde in rekening te brengen, met een minimum van € 50 exclusief BTW.
 • Bij zelf afhalen en terugbrengen is het de verantwoordelijkheid van de klant om het laden en lossen zelf te verzorgen. Als de goederen zwaar zijn, kan er op aanvraag hulp worden geboden.
 • De uiterste wijzigingsdatum voor bestellingen is 5 dagen vóór de levering. Wijzigingen die binnen deze periode van 5 dagen worden aangevraagd, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • De uiterste annuleringsdatum voor bestellingen is 5 dagen vóór de leveringsdatum. Als u uw bestelling na deze periode annuleert, wordt er 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering op de dag van levering is er geen restitutie mogelijk.
 • Rent-a-Party bvba is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen worden geplaatst door onvoorziene omstandigheden, zoals een geblokkeerde doorgang of te kleine afmetingen van de doorgang. In dergelijke gevallen is de klant zelf verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding worden verhaald op Rent-a-Party bvba